Elvárás-maximalizáló algoritmus

Ma egy olyan robusztus osztályozó eljárást ismertetek, amit hiányos adatsorokra is tudunk alkalmazni.


Az Elvárás-maximalizáló algoritmust 1977-ben publikálta Arthur Dempster, Nan Laird és Donald Rubin.1 A céljuk az volt, hogy kidolgozzanak egy olyan általános eljárást, amivel hiányos adatok esetén is lehetséges a maximum likelihood modellezés.

Kezdjük egy egyszerű osztályozási problémával: van sok megfigyelésünk, amik K független f(x) eloszlású populációból származnak. A példa kedvért legyen a K = 2, az f(x) legyen Gaussian, a megfigyelések pedig legyenek a következők:

A probléma az, hogy az osztályok cimkéje, sajnos nem áll rendelkezésünkre, mi pusztán látjuk:

A kérdés: mik a paraméterei a két populációknak? A normál eloszlásnak két paramétere van: az átlag (\mu ) és a variancia (\sigma^2 ). Tehát a megoldás, amit keresünk ez lesz:

A fenti ábrán az átlagot keresztel jelöltem, míg a varianciát az átlag és a körülötte lévő szaggatott kör távolsága jelöli.

Hogy megoldjuk ezt a problémát, két részfeladatot kell elvégeznünk. Egyrészt ki kell számítanunk, hogy az egyes pontok milyen valószínűséggel tartoznak egy-egy osztályhoz. Ezt fogjuk megtenni az algoritmus Elvárás részében. Másrészt a végtelen számú lehetséges osztály közül ki kell választanunk azt a K számút, ami legjobban leírja az adatokat. Ezt fogjuk megtenni a Maximalizáció és az Optimalizáció során.

Az Elvárás

A célunk ebben a lépésben, hogy minden egyes pontot egy-egy osztályhoz rendeljünk. A példánkban azt feltételezzük, hogy minden egyes osztály egy-egy független Gaussian eloszlású forrásból származik. Ennek az eloszlásnak a Sűrűségfüggvénye több dimenzió esetén:

(1)   p(x|\mu_j,sigma_j^2) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{d/2}} exp(-\frac{||x-\mu||^2}{2\sigma^2})

Ezt nem is kell nagyon magyarázni, csak a p(x|\mu,sigma^2) -re hívnám fel a figyelmet. Mi ez? Lényegében egy szokásos feltételes valószínűségi kifejezés: annak a valószínűsége, hogy x az adott \mu_j átlagú és \sigma_j^2 szórásnégyzetű modellből származik.2
Vagyis a fenti képlet megadja nekünk, hogy mekkora a valószínűsége egy megfigyelés adott modellből származásának. Ha több modellünk van, akkor segít a Bayes-tétel:

(2)   p(j|i) = \frac{ p_j \cdot p(x_i|\mu_j,\sigma_j^2) }{\sum_{k=1}^K p(x_i|\mu_k,\sigma_k^2)}

Ahol:

 • j — a modell jele
 • i  — a megfigyelés jele
 • x_i  — az i-edik konkrét megfigyelés
 • p(j|i)  — annak valószínűsége, hogy i pont a j modellből származik, a Bayes posterior
 • p_j  — a j modell valószínűsége az összes esetek közül, a Bayes prior
 • \sum_{k=1}^K p(x_i|\mu_k,\sigma_k^2)  — az összes modell valószínűségének összege

Azok számára, akik a kódot könnyeben olvassák, mint a matematikai kifejezéseket, nézzünk egy naiv Python megvalósítást.

Elvárás számítási példa

Először is készítsünk néhány teszt adatot: 50-50 megfigyelést két Gaussian populációból. Az egyik átlaga legyen (2; 3), a másiké (-1; -3), a szórása pedig legyen 1 mindkettőnek:

import numpy as np
# egy kis teszt adat 2D gaussian
#  pontok száma az egyes kategoriákban
n = 50
cov = np.array([[1,0],[0,1]])
# 1-es csoport 
mean_1 = np.array([2,3])
#  pontértékek
x_1 = np.random.multivariate_normal(mean_1, cov, n)
# -1-es csoport
mean_2 = np.array([-1,-3])
x_2 = np.random.multivariate_normal(mean_2, cov, n)
# összekeverjük
shuffled_idx = np.random.permutation(2*n)
x = np.concatenate((x_1, x_2), axis=0)
X = x[shuffled_idx]

Itt egy kicsit előre ugrunk, de ahhoz, hogy pontokat modellekhez rendeljünk szükségünk van modellekre is. Azt, hogy ezeket a modelleket, hogyan határozzuk meg, később részletezem. Most csak válaszunk K számú véletlenszerű modellt. Mondjuk Modell_1 átlaga legyen (0;-0,5), Modell_2-é pedig (0; 0). Mindkettő varianciája legyen 1,5:

mu = np.array([[0, -0.5], [0, 0]])
var = np.array([0.5, 0.5])
p = np.array([0.5, 0.5])

Ezt így ábrázoljuk:

Most nézzük az Elvárás lépés naiv Python–megvalósítását:

def estep(X: np.ndarray, mu_j:np.ndarray, sigma2_j: np.array, p_j: np.array) -> [np.ndarray, float]:
  """E-lépés
  Args:
    X: (n, d) -- az adatok
    mu_j -- a felételezett Gaussian eloszlások átlaga
    sigma2_j -- a felételezett Gaussian eloszlások varianciája
    p -- az adott Gaussian eloszlás előfordulásának valószínűsége
  Returns:
    np.ndarray: (n, K) -- a valószínűsége, hogy az adott megfigyelés a j-ik Gaussian eloszláshoz tartozik
    float: -- az egész modelre számitott hiba
  """
  n, d = X.shape
  post = []
  costs = []
  
  for i in range(n):
    p_x_m = 1/np.power(2*np.pi*sigma2_j, d/2)* np.exp(-np.dot(np.power(X[i, :]-mu_j,2), np.ones(d))/(2*sigma2_j)) 
    costs.append(np.log(sum(p_x_m*p_j)))
    p_j_i = (p_x_m*p_j).T/np.sum(p_x_m*p_j)
    post.append(p_j_i.tolist())
    
  return np.array(post), np.sum(costs)
# E lépés 
post, cost = estep(X, mu, var, p)

A fenti kód eléggé magától értetődő, nagy vonalakban: a p(x|\mu_j,sigma_j^2)  számítjuk a 17. sorban, és a p(j|i) -t a 19.-ben.

A kódban ugyanakkor van egy rész, a „costs”, amiről eddig nem volt szó. A Maximalizáció részben ezt is részletesebben tárgyaljuk.

A Maximalizáló

Eddig lényegében nem tettünk más, mint a pontokat modellekhez rendeltünk. Az Elvárás számítási példában említettem, ahhoz, hogy ezt megtegyük, rendelkeznünk kell már egy modellel. Csakhogy végtelen számú modell van. Hogyan válasszuk ki ezek közül a legjobbat? Ez lesz a Maximalizáció. Ha egy modell jól illeszkedik a pontokra, akkor p(x|\mu,sigma^2) értéke magas lesz. Ez áll az egész osztályozási problémára is, és ha minden modell jól illeszkedik az adatok egy-egy különböző részére, akkor a következő egyenlet is maximum lesz:

(4)   p(S_n|\theta) = \sum_{j=1}^K\sum_{i=1}^n  p_j \cdot p(x_i|\mu_j,\sigma_j^2)

Ahol:

 • K — a osztályok száma
 • n — a megfigyelések száma
 • \theta — a klasszifikációs modell
 • S_n — a megfigyelések
 • p(S_n|\theta) — annak valószínűsége, hogy a megfigyelt adatok ebből az adott modellből származnak.

Tehát a fenti egyenlet megadja, mekkora a valószínűsége annak, hogy az adott megfigyelések a \theta modellből származnak e. Mivel szeretnénk maximalizálni ezt az értéket, ezért költségként kezelhetjük. Ez a fenti Elvárás számítási példában számított „costs”.

Már csak az a kérdés, hogyan tudjuk ezt maximalizálni? Ebben segít a Maximum likelihood. Ez nem más, mint egy eljárás, ami megmutatja, hogy melyik paraméter illik a legjobban az adatokra. Korábban már részleteztem a számítását, ezért csak azt nézzük, hogy mi lesz az eredmény egy Gaussian modell esetén:

(5)   \hat{\mu} = \frac{ \sum_{i=1}^n x_i }{n}

(6)   \hat{\sigma^2} = \frac{ \sum_{i=1}^n ||x_i-\mu||^2 }{n}

Mindkettő könnyen számítható: ugye, az (5)-ben minden ismert, a (6)-ban pedig \mu -t ki tudjok cserélni a \hat{\mu} -ra, a Slutsky’s theorem alapján.

Nézzük meg ezt akkor a teljes K darab Gaussian modell esetén. Itt lesz egy harmadik paraméter is a \hat{\mu}_j és a \hat{\sigma^2}_j mellett: a (2)-ben említett p_j . Vagyis annak a valószínűsége, hogy egy pont az adott modellhez tartozik. Ennek becslésére triviális megoldás, hogy összeadjuk az összes pont adott modellre vonatkoztatott valószínűségét, és normalizáljuk ezt a megfigyelések számával. Vagyis:

(7)   \hat{p}_j = \frac{\sum_{i=1}^n p(j|i) }{n}

Most nézzük a j Gaussian modellhez tartozó átlagot és varianciát. Ezek:

(8)   \hat{\mu}_j = \frac{ \sum_{i=1}^n  p(j|i) \cdot x_i }{ \sum_{i=1}^n p(j|i) }

(9)   \hat{\sigma^2}_j = \frac{ \sum_{i=1}^n  p(j|i) \cdot ||x_i- \hat{\mu}_j ||^2 }{ \sum_{i=1}^n p(j|i) }

Lényegében nem csinálunk mást, csak súlyozunk egy Gaussian modell Maximum likelihood számítását azzal, hogy az adott megfigyelés a j modellhez tartozik.

Rendben. Mire jó ez? A (7), (8) és (9) a legjobb modell akkor, ha az Elvárás részben számolt valószínűségek igazak. Most nézzünk egy naiv megvalósítást.

Maximalizáló számítási példa

Folytatva a fenti példát:

def mstep(X: np.ndarray, post: np.ndarray) -> [np.ndarray,np.ndarray,np.ndarray]:
  """M-lépés
  Args:
    X: (n, d) -- az adatok
    post: (n, K) -- a valoszinüsége, hogy az adott megfigyelés a j-ik Gaussian eloszláshoz tartozik
  Returns:
    mu (K,d) -- az új Gaussian modell átlagok
    sigma2 (K) -- új Gaussian modell varianciak
    p (K) -- az adott GAussian eloszlás elöfordulásának valoszinüsége
  """
  n, d = X.shape
  _, K = post.shape
  
  mu = np.zeros((K, d))
  sigma2 = np.zeros(K)
  n_j = np.sum(post, axis=0)
  p = n_j/n
  for j in range(K):
    mu[j, :] = post[:, j] @ X / n_j[j]
    sigma2[j] = (((mu[j] - X)**2).sum(axis=1) @ post[:, j]) / (n_j[j]*d)
  
  
  return mu, sigma2, p
mu, var, p = mstep(X, post)

Nézzük meg, hogyan változott a modell?

Az Optimalizáció

De van itt egy probléma. A fenti maximalizálás megadja a legjobb modellt az Elvárás részben számolt p(j|i ) -re, de ez kevés. Ez nem garantálja a maximumot az összes lehetséges modellek szintjén. Ha az Elvárás rossz modellt kap, akkor mi csak arra optimalizáljuk ezt a rossz besorolást. Ez nem a legjobb megoldás az összképet tekintve. Mit lehet ezzel tenni? Lényegében ugyanúgy fogjuk feloldani a problémát ahogyan a k-means osztályozó algoritmus teszi: egészen addig fogjuk frissíteni a modellünket amíg az elemek besorolása változik. Ennek megfelelően az algoritmusunk három lépése a következő:

 1. Inicializáljunk a kezdeti modelleket.
 2. A pontokat ehhez a modellekhez rendeljük az Elvárás részben ismertetett módon.
 3. Az így meghatározott pontok segítségével frissítjük a modellt a Maximalizációnak megfelelően. Ha ez az új modell megegyezik a régi modellel, megállunk, ha nem akkor folytatjuk a második ponttól.

Elméletileg így már lehetséges a legjobb Maximum likelihood értékkel rendelkező modellt megtalálni. A gyakorlati élet sajnos nem ilyen egyszerű. Milyen hibát tudunk elkövetni? Egyrészt, ha a modellünk feltételezett eloszlása nem felel meg a valós eloszlástípusnak, akkor rossz lesz a Maximum likelihood számítás. A másik probléma, hogy — ugyanúgy mint a k-means osztályozás esetén — az algoritmus érzékeny a kezdeti inficiált modellek értékére. Az első problémát csak ésszel és odafigyeléssel lehet elkerülni. A második probléma elhárítására van gyakorlatunk. Először is futtassunk egy k-means osztályozást, hogy meghatározzuk az inficiáló modellek átlag értékét. Másrészt válasszunk akkora szórást ezeknek a modelleknek, amibe az összes megfigyelés belefér, mégpedig értelmezhető valószínűségi értéken belül.

Optimalizáció számítási példa

A naiv megvalósítást Pythonban:

def run(X: np.ndarray, mu: np.ndarray, var: np.ndarray, p: np.ndarray,
    post: np.ndarray) -> [np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, float]:
  """ EM optimalizáció
  Args:
    X: (n, d) -- a megfigyelések
    post: (n, K) -- a valoszinüsége, hogy az adott megfigyelés a j-ik Gaussian eloszláshoz tartozik
  Returns:
    GaussianMixture: the new gaussian mixture
    np.ndarray: (n, K) array holding the soft counts
      for all components for all examples
    float: log-likelihood of the current assignment
  """
  prev_cost = None
  cost = None
  while (prev_cost is None or (cost - prev_cost)/np.abs(cost) > 1e-6 ):
    prev_cost = cost
    post, cost = estep(X, mu, var, p)
    mu, var, p = mstep(X, post)
    
  return mu, var, p, post, cost
# modell inicializálása 
mu = np.array([[0, -0.5],
 [0, 0]])
var = np.array([1.5, 1.5])
p = np.array([0.5, 0.5])
K = mu.shape[0]
n = X.shape[0]
# modell optimalizálása
mu, var, p, post, cost = run(X, mu, var, np.ones(K) / K, np.ones((n, K)) / K)

A fenti kód magától érthető, de vegyük észre, hogy be van építve egy extra ellenőrzés: ha az új modell 10^{-6}-nál közelebb van a régi modellhez, akkor nem futtatjuk tovább az optimalizációt. Nézzük, mi lett az eredmény:

Számszerűsítve pedig:

 • Modell_1
  • átlag: (-0,89404661; -2.9812261)
  • variancia: 1.14042149
 • Modell_2:
  • átlag: (1.80685051, 3.06734071)
  • variancia: 0.76786612

Ez elég pontosnak látszik.

Hiányzó adatok

A fentieket olvasva talán felmerült az olvasóban: rendben, de mi ebben az érdekes? Ez csak egy egyszerű paraméterbecslés Maximum likelihooddal. Valóban. Viszont a fentieket tovább lehet fejleszteni olyan esetekre, amelyekben nem ismerjük a teljes adatsort. Mondjuk például, ha néhány koordináta hiányzik. Szimuláljuk ezt a fenti számítási példához hasonlóan. Amit úgy teszünk meg, hogy véletlenszerűen kicserélünk néhány koordinátát egy olyan értékre ami nem szerepel a megfigyelések között:

# néhány koordináta nodata értékével való helyettesítse
#  mi az az érték amit a hiányzó elemek helyére írunk
nodata = -10
#  helyettesítés
idxs = np.random.choice(range(len(X)), size=10)
for idx in idxs:
  kordinata = np.random.choice(range(2))
  if kordinata == 0:
    X[idx] = (nodata,X[idx][1])
  else:
    X[idx] = (X[idx][0], nodata)

Ábrázolva:

A fenti ábrán vegyük észre a -10-es értékű hiányos koordinátájú megfigyeléseket. Az egyik lehetőség ilyen esetben az, hogy egyszerűen kihagyjuk ezeket a megfigyeléseket a további tesztből. Legyünk őszinték: ez egyszerű, de nem túl elegáns megoldás. Különösen akkor nem, ha a megfigyelések többségét ezek teszik ki.

Az EM algoritmus ezzel szemben lehetőséget kínál számunkra arra, hogy ezeket a hiányos adatokat is felhasználjuk. Hogyan? A peremeloszlások segítségével. A lényeg, hogy az (1)-est át lehet úgy alakítani, hogy a p(x|\mu_j,sigma_j^2) -t a peremeloszlások valószínűségének összegéből számoljuk. Ehhez semmi mást nem kell csinálni mint átlagolni az egyes dimenziókra vetített peremeloszlások valószínűségét. Mi ennek az előnye? Ilyen módon, ha egy megfigyelésnek valamelyik dimenziója nem ismert, akkor a többi ismert dimenziót még mindig tudjuk használni. Vagyis maximalizáljuk a megfigyelésekből kinyert információ mennyiségét.

Hiányzó adatok számítási példa

Először nézzük, hogy hol kell módosítanunk a Elvárást. Két helyen: egyrészt maszkolnunk kell az adatokat, hogy ne vegyük figyelembe a hiányzó dimenziókat, másrészt a p(x|\mu_j,sigma_j^2) normalizációs részében minden egyes megfigyelésnél figyelembe kell vennünk, hogy mennyi dimenziót ismerünk az adott megfigyelés esetén. Az alábbi kódban mindkettőt a U változóval oldottam meg:

def estep(X: np.ndarray, mu_j:np.ndarray, sigma2_j: np.array, p_j: np.array, nodata: float) -> [np.ndarray, float]:
  n, d = X.shape
  post = []
  costs = []
  
  
  U = np.ones((n,d))
  U[X == nodata] = 0
  for i in range(n):
    p_x_m = 1/np.power(2*np.pi*sigma2_j, np.sum(U[i,:])/2)* np.exp(-np.dot(np.power(X[i, :]-mu_j,2), U[i,:])/(2*sigma2_j)) 
    costs.append(np.log(sum(p_x_m*p_j)))
    p_j_i = (p_x_m*p_j).T/np.sum(p_x_m*p_j)
    post.append(p_j_i.tolist())
  
  return np.array(post), np.sum(costs)

Most nézzük a Maximalizációs lépést! Itt lényegében ugyanezt a maszkolást kell megvalósítani. Ez eléggé magától értetődő. Kiegészítésnek csak annyi, hogy két extra ellenőrzést is megvalósítottam. Egyrészt bevezettem egy min_variance változót. Ez egy érték, aminél nem lehet egy osztály szórásnégyzete kisebb. Erre azért van szükség, mert ha magas a hiányos adatok aránya, akkor előfordulhat, hogy egyes osztályok lényegében eltűnnek. Másrészt a 20. sorban definiáltam, hogy minden egyes osztályhoz legalább egy teljes megfigyelésnek kell tartoznia.

def mstep(X: np.ndarray, post: np.ndarray, mu_j: np.ndarray, nodata: float,
     min_variance: float = .25) -> [np.ndarray,np.ndarray,np.ndarray]:
  n, d = X.shape
  _, K = post.shape
  
  mu = np.zeros((K, d))
  sigma2 = np.zeros(K)
  U = np.ones((n,d))
  U[X == nodata] = 0
  
  mask = (X == nodata)
  
  n_j = np.sum(post, axis=0)
  p = n_j/n
  for j in range(K):
    mu_tmp = (post[:, j] @ X) / (post[:, j] @ U)
    for c in range(len(post[:,j] @ U)):
      if (post[:,j]@U)[c] >= 1:
        mu[j,c] = mu_tmp[c]
      else:
        mu[j,c] = mu_j[j,c]
    
    
    
    sigma2_tmp = ( np.ma.array(np.power(mu[j] -X,2) , mask=mask ).sum(axis=1) @ post[:, j] )/ ( np.dot( post[:, j], np.sum(U, axis=1)) )
    if sigma2_tmp >= min_variance:
      sigma2[j] = sigma2_tmp
    else:
      sigma2[j] = min_variance
  return (mu, sigma2, p)

Az optimalizáció majdnem ugyanaz, mint korábban, a hiányzó adatok és az extra ellenőrzések kezelésével kiegészítve:

def run(X: np.ndarray, mu: np.ndarray, var: np.ndarray, p: np.ndarray,
    post: np.ndarray, nodata: float) -> [np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray, float]:
  """
  Args:
    X: (n, d) array holding the data
    post: (n, K) array holding the soft counts
      for all components for all examples
  Returns:
    GaussianMixture: the new gaussian mixture
    np.ndarray: (n, K) array holding the soft counts
      for all components for all examples
    float: log-likelihood of the current assignment
  """
  prev_cost = None
  cost = None
  while (prev_cost is None or (cost - prev_cost)/np.abs(cost) > 1e-6 ):
    prev_cost = cost
    post, cost = estep(X, mu, var, p, nodata)
    mu, var, p = mstep(X, post, mu, nodata)
 
  return mu, var, p, post, prev_cost

Most nézzük meg az eredményt a szimulált adatokra:

mu = np.array([[5, -2],
 [-5, 2]])
var = np.array([1.5, 1.5])
p = np.array([0.5, 0.5])
K = mu.shape[0]
n = X.shape[0]
mu, var, p, post, cost = run(X, mu, var, np.ones(K) / K, np.ones((n, K)) / K, nodata)

Ábrázolva:

Ezt az eredményt vártuk.

Végszó

Összességében az EM algoritmus egy elegáns megoldás arra, hogy minden információt felhasználjunk, ami a rendelkezésünkre áll. Nem csodaszer. Ha a megfigyelések többsége teljes, a hiányos adatok elhagyása bizonyos esetekben jobb eredményt tud produkálni. De ahogy növekszik a részlegesen nem ismert adatmenyiség, egyre inkább szükségünk van arra, hogy a megfigyelésekből minden információt kinyerjünk Ilyen esetekben az EM egyértelműen jobb megoldás mint az hiányos adatok kihagyása.


Lábjegyzet

 1. Az eredeti tanulmány: Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm
 2. Itt egy kis zavar van az Erőben. Ugye egy folytonos változó esetén ez egyes pontok valószínűsége mindig 0, de most ugorjuk át ezt a problémát. Ha belemennénk sokkal hosszabbnak kellene lennie a levezetésnek.

Hírdetés

Elvárás-maximalizáló algoritmus” bejegyzéshez egy hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s