Support-vector machine

A Support Vector Machine (SVM) egy nagyon népszerű felügyelettel végrehajtott tanulási mód. Mai bejegyzésemben átnézzük működésének matematikai alapjait és egy naiv Python megvalósítását.


Az SVM alapvetően lineáris klasszifikációs1 problémák megoldására szolgál. Vagyis a kiindulási pontja, hogy van két lineárisan elválasztható csoportunk és szeretnénk meghatározni az ideális határt a kettő között. Valahogy így:

A fenti ábrán a két csoportot ugye könnyű elválasztani de vegyük észre, hogy végtelen számú lehetséges elválasztási lehetőség van. Fel is rajzoltam kettőt. A tesztadatok alapján mindkettő jó eredményt ad, de melyiket választanánk a gyakorlati életben? Én a B-t tenném. Azon egyszerű oknál, hogy az nagyjából egyforma távolságra helyezkedik el mindkét csoportól. Az SVM lényegében ezt a fajta gondolkozást próbálja megvalósítani. Vagyis azt a határvonalat keresi, ami egyforma távolságra van mindkét osztálytól. Ehhez pedig segéd “margókat” használ. Lényegében kijelöl két párhuzamos egyenest, nevezzük margóknak őket, a hipersík2 körül, és arra törekszik, hogy ezek a margók minél távolabb kerüljenek a hipersíktól. Valahogy így:

Vegyük észre, hogy mindkét margón van legalább egy megfigyelési pont. Ezek a “support vektorok”. Lényegében ezek azok a pontok amik számítanak a hipersík meghatározásában.

Szigorú margók

Ha a két osztályunk lineárisan jól elválasztható, akkor úgynevezett “szigorú margókat”3 tudunk alkalmazni. Mit is jelent ez? A hipersíkra a pontjai leírhatók a következő egyenlettel:

(1)   \theta \cdot x + \theta_0 = \theta_0+\theta_1\cdot x_1 +  \theta_2\cdot x_2 + \hdots + \theta_d\cdot x_d + = 0

Ahol:

 • x_i  — a pont koordinátája az i dimenzióban
 • \theta_i  — a hipersík definíciója az i dimenzióban

Ebből látni, hogy ha párhuzamost akarunk ezzel a hipersíkkal képezni az a követkő lesz:

(2)   \theta \cdot x + \theta_0 =  \theta_0+\theta_1\cdot x_1 +  \theta_2\cdot x_2 + \hdots + \theta_d\cdot x_d + = c

Ahol:

 • c  — egy 0-tól különböző konstans

Az SVM esetén ez a konstans 1 és -1 lesz, lévén a szignumfüggvény fogjuk az osztályok jelölésére használni. Vagyis az egyik osztály 1 lesz, a másik -1, és a pontok amik pontosan a határon vannak 0.

Lineárisan, sajnos, nem minden esetben egyértelműen választhatók el az osztályok. Ebben az esetben “lágy margót”4 használunk.

Lágy margó

Ezek az esetek így néznek ki:

Tehát van néhány pontunk, amik megakadályozzák, hogy egyértelműen elválaszthassuk a két osztályt lineárisan. Ilyenkor a Hinge loss-t hívjuk segítségül. Ennek a deffiniciója:

(3)   l(x,y) = max(0,1-y\cdot (x\cdot \theta - \theta_0 ) )

Amit újraírhatunk több mintavételre, így:

(4)   l(x,y) = \frac 1 n \sum_{s=1}^n \max\left(0, 1 - y_s(\theta\cdot x_s - \theta_0)\right)

Ahol:

 • y  — az valós osztálya (vagyis 1 vagy -1)
 • y_s  — az s-edik mintavétel valós osztálya (vagyis 1 vagy -1)
 • x  — a pont koordinátája
 • x_s  — az s-edik mintavétel pont koordinátája
 • l  — a Hinge loss értéke

Ez lényegében egy olyan függvény ami 0 értéket vesz fel, ha a pont a margó jó oldalán helyezkedik el, és egyenletesen növekszik ahogyan egyre távolodunk a rossz irányba. Nézzünk néhány példát:

A fenti pontok Hinge loss értéke valahogy így fog alakulni:

 1. — a margó jó oldalán helyezkedik el, tehát 0 lesz
 2. — pontos a margón van, ez is 0 lesz
 3. — a margó és a határvonal között található, tehát 1-y\cdot (x\cdot \theta - \theta_0 ) képlettel kell számolni. Az értéke valahol 1 és 0 között lesz.
 4. — a határvonal rossz oldalán vagyunk, tehát ezt is 1-y\cdot (x\cdot \theta - \theta_0 ) -al számoljuk, de az értéke nagyobb lesz mint 1.

A Hinge loss segítségével most már tudjuk mérni a pontok rosszaságát, ellenben nem kezeli azt a problémát, hogy az SVM nullára állítaná a margók és a hipersík távolságát, mivel minimalizálni szeretné ezt a hibát. Ez úgy oldhatjuk meg, hogy bevezetünk egy új változót, ami leírja mekkora hibát vagyunk hajlandók elfogadni a margók növelése céljából. Jelöljük ezt az új értéket \lambda -el. Ezt használva az SVM most már a következő egyenletet szeretné minimalizálni:5

(5)   J(\theta) = \left[\frac 1 n \sum_{i=1}^n \max\left(0, 1 - y_i(\theta \cdot x_i - \theta_0)\right) \right] + \lambda\lVert \theta \rVert^2

Ahol:

 • \lVert \theta \rVert  — a \theta  vektor hossza. Vegyük észre, hogy a margók távolságot a hitpersíktól sehol nem tároltuk korábban. Mivel ugyanazt a síkot végtelen mennyiségű, eltérő hosszú vektorral le tudjuk írni, a \theta  normája teljesen megfelel erre a célra. Így megspórolunk egy új változó bevezetését. A margó távolságát ennek megfelelően az \frac{1}{ \lVert \theta \rVert }   fogja tárolni számunkra. Mivel ezt szeretnénk maximalizálni, ami meg a \lVert \theta \rVert  minimalizálásával arányos.
 • \lambda  — a már említett kompromisszum mértéke a hibás kategorizálás és a széles margók között.

Naiv Python megvalósítás

Ha Pythonban dolgozunk akkor abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rengeteg gépi tanulással kapcsolatos könyvtár áll rendelkezésünkre. Az SVM-re is van már jó bevált könyvtár a scikit-learn-ben. Ennek ellenére nézzünk meg most egy naiv megvalósítást. Miért? A hozzám hasonló egyszerű lelkek számára akik jobban tudnak kódot olvasni mint matematikai leírást.

A célunk az, hogy egy “lágy margójú” SVM-t írjunk. Tehát az (5)-ben ismertetett J(\theta) értéket szeretnénk minimalizálni. Vegyünk észre valamit. A \lambda\lVert \theta \rVert^2 értéke mindig nagyobb mint 0, ha \lambda nagyobb mint 0, mivel a hipersíkot leíró vektor hossza mindig pozitív. Ez viszont végtelenül ismétlődő ciklusba tudja küldeni a megvalósításunk, függetlenül attól, hogy az osztályozásunk jó-e, lévén a J(\theta) értéke szintén mindig nagyobb lesz mint 0. Ezen úgy tudunk segíteni, hogy ha valamilyen módon csökkentjük az egyes iterációk súlyát. Más szóval “stochastic gradient descent” iterációt kell alkalmaznunk. Ennek megfelelően a következő módon fogjuk frissíteni a \theta -et az iterációk során:

(6)   \theta = \theta - \eta \cdot \frac{d}{d\theta} \left[\frac 1 n \sum_{i=1}^n \max\left(0, 1 - y_i(\theta \cdot x_i - \theta_0)\right) + \frac{\lambda}{2}\lVert \theta \rVert^2  \right]

Ahol:

 • \eta — a Stochastic gradient descent tanulási rátája. Ez az a változó, amit folyamatosan csökkentünk, ezzel megakadályozzuk a \theta végtelen ugyanakkora frissítését.
 • \frac{\lambda}{2} — a kettővel való osztást azért használjuk, hogy a deriválás eredményét egyszerűsítsük.

A konkrétan megvalósítás pedig az úgynevezett Pegasos6 algoritmus lesz. Először is szimuláljunk egy adatsort:

import numpy as np

# egy kis teszt adat 2D gaussian
#  pontok száma az egyes kategoriákban
n = 50
cov = np.array([[1,0],[0,1]])
# 1-es csoport 
mean_1 = np.array([2,3])
#  pontértékek
x_1 = np.random.multivariate_normal(mean_1, cov, n)
#  címkék
y_1 = np.ones(n)
# -1-es csoport
mean_2 = np.array([-1,-3])
x_2 = np.random.multivariate_normal(mean_2, cov, n)
y_2 = np.ones(n)-2


# összekeverjük
shuffled_idx = np.random.permutation(2*n)
x = np.concatenate((x_1, x_2), axis=0)
x = x[shuffled_idx]
y = np.concatenate((y_1, y_2), axis=0)
y = y[shuffled_idx]

Most írjuk meg a Pegasos algoritmust:

# frissités egyetlen megfigyelés alapjáán
def pegasos_single_step_update(
    feature_vector,
    label,
    L,
    eta,
    current_theta,
    current_theta_0):

  # a Hinge loss
  lh = label*(np.dot(current_theta,feature_vector)+current_theta_0)
  
  # ha a Hinge loss nagyobb mint egy, vagyis a jó oldalon vagyunk es a margón kivul
  eredmeny = [(1-L*eta)*current_theta, current_theta_0]
  # ha a Hinge loss kisebb mint 1, vagyis a margó rossz oldalán vagyunk
  if lh <= 1:
    # theta frissitese
    uj_theta = (1-L*eta)*(current_theta)+eta*np.dot(label, feature_vector)
    uj_theta_0 = current_theta_0+(eta*float(label))
    eredmeny = [uj_theta,uj_theta_0]
    
  return tuple(eredmeny)

# T számú iterációt végzünk
# L -- a lambda
def pegasos(feature_matrix, labels, T, L):
  theta = np.zeros((feature_matrix.shape[1])).T
  theta_0 = 0
  n = 1
  for t in range(T):
    for i in range(len(labels)): 
      # az eta-t folyamatosan csökkentjük az SGD-nek megfelelően 
      eta = 1/np.sqrt(n)
      # frissités az egyedi megfigyelés alapján
      theta, theta_0 = pegasos_single_step_update(feature_matrix[i], labels[i], float(L), eta, theta, theta_0)
      n += 1
  return (theta, theta_0)

Nézzük meg ezt a kódot egy kicsit részletesebben. Először is két függvényből áll. Az pegasos_single_step_update-ban lényegében a SVM, a pegasos ezzel szemben a stochastic gradient descent-et valósítja meg. A 11. sor a y_s(\theta\cdot x_s - \theta_0) értékét számolja ki. Ez nem teljes Hinge loss, de az érdemi része igen. Ezután ugye két lehetőség van: vagy a margó jó oldalán helyezkedünk el, az erre az esetre vonatkozó új \theta -t a 14. sorban számoljuk. Vagy ha az ellenkező oldalon akkor a if alatti rész számítja az új \theta -t.

A pegasos függvényben az egyetlen érdekes rész a 33. sor, ahol látható, hogyan csökkentjük a tanulási rátát (\eta ) minden egyes iteráció során.

Végül alkalmazzuk az algoritmust a szimulált adatokon:

import matplotlib.pyplot as plt

theta, theta_0 = pegasos(x,y,100, 1)
 
# Ábrázoljuk
x_1_plot = np.ravel(x_1.T).reshape(2,n)
x_2_plot = np.ravel(x_2.T).reshape(2,n)
plt.clf()
plt.scatter(x_1_plot[0], x_1_plot[1], color="green")
plt.scatter(x_2_plot[0], x_2_plot[1], color="navy")
 
# plot the decision boundary
xs = np.linspace(-3, 5)
ys = -(theta[0]*xs + theta_0) / (theta[1] + 1e-16)
plt.plot(xs, ys, 'k-', label="SVM eredmény", color="red")
 
# margók
tavolsag = 1/np.sqrt(np.sum(np.power(theta, 0.000000001)))
ys_possitiv = -(theta[0]*xs + theta_0 - tavolsag*np.sqrt(1+np.power(theta[0], 2) ) ) / (theta[1] + 1e-16)
ys_negativ = -(theta[0]*xs + theta_0 + tavolsag*np.sqrt(1+np.power(theta[0], 2) ) ) / (theta[1] + 1e-16)
plt.plot(xs, ys_possitiv, '.', color="black")
plt.plot(xs, ys_negativ, '.', label="margó", color="black")
 
plt.legend()
plt.show()

Ennyi is lenne. Az eredmény pedig nagyjából megfelel az elvárásunknak.


Lábjegyzet

 1. Persze léteznek újabb változatai, amik nem lineáris esetekre, meg felügyelet nélküli tanulásra is igazak, de most ezeket nem fogom tárgyalni.
 2. A megfigyelések tere lényegében egy hipertér, amit ugye egy hipersík választ két részre.
 3. Angolul: “hard margin”
 4. Angolul: “soft margin”
 5. Ez lényegében egy Ridge reguráció.
 6. Az eredeti leírása lsd. Shai Shalev-Shwartz és mások: Pegasos: Primal Estimated sub-GrAdient SOlver for SVM

Hírdetés

Support-vector machine” bejegyzéshez 4 hozzászólás

 1. Kedves Attila, kösz a cikket. Éppen az SVM-et tanulmányozom (értsd.: próbálom megérteni – :-)) . A cikk eleje egészen érthető, azt felfogtam, viszont bevallom férfiasan a “Hinge loss” után elvesztettem a fonalat. Bocs, nem kritikának szántam, valószínűleg az én készülékemben van a hiba… 🙂

  Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s